Anasayfa  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
 
 
 
Birleşik Kasko Sigortası
Konut Sigortaları
İşyeri Sigortaları
Zorunlu Deprem Sigortası
Maksimum Trafik Sigortası
Yangın Sigortaları
Nakliyat Sigortaları
Tekne Sigortaları
Sağlık Sigortaları
Doktor Sorumluluk Sigortası
Mühendislik Sigortaları
Sorumluluk Sigortaları
Kredi Sigortaları
Kaza Sigortaları
Yurtdışı Seyahat Sigortası
Oto Arıza Sigortası
Tarım Sigortaları
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
Eczane Sigortası
Noter Paket Poliçesi
Aile Sigortası
Doğalgaz Paket Sigortası
Kart Koruma Poliçesi
KOBİ Paket Sigortası
Mehmetçik Yaşam Sigortası
Mehmetçik Kasko Sigortası
Kamu Kasko Sigortası
Kamu Maksimum Trafik Sigortası
Kamu Sağlık Uzmanları Bireysel Riskler Sigortası
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası
BASİDAV/BASİSEN Ferdi Kaza Sigortası


Cam Kırılması Sigortası
 
< Yangın Sigortaları
 
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ile kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunulan tesislerde istihdam edilen üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazaların sonucuna karşı aşağıdaki şartlar çerçevesinde teminat altına alır. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası'nda Kaza Tanımı Genel şartlardaki kaza terimi, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği üretim ve üretim hazırlığı faaliyetlerinin icrası esnasında, sigortalının iradesi dışında meydana gelen ve sigortalının bedensel bir sakatlığa maruz kalmasına veya ölmesine sebebiyet veren ani ve harici olayı ifade eder. Birdenbire ve beklenmeyen bir şekilde ortaya çıkan gazların solunması, yanık ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve kopması da kaza sayılır.

MADENCİLERİMİZİN GELECEĞİNE IŞIK TUTUYORUZ!

Soma ve Ermenek’te yaşanan faciaların ardından gündeme gelen ve 6 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası” kapsamında Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası uygulamaya konuldu. Yer altı ve yerüstü kömür madenciliği ve her türlü yer altı madenciliğinde istihdam edilen, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli, görevi başındayken meydana gelebilecek olası kazalara karşı güvence altına alan “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası’’nın prim miktarı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlendi. Kişi başı yıllık primi 749 TL olan ürünün teminat tutarı 150.000 TL’dir. “Madenci Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası”nın sakatlık ve ölüm olmak üzere iki tip teminatı bulunuyor. Kazanın, gerçekleşme tarihinden iki yıl içinde sigortalının sakatlığına yol açması durumunda, tıbbı tedavinin sonlandırılması ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda ürünün genel şartlarında belirtilen oranlar sigortalının kendisine ödeniyor. Kazanın, gerçekleşme tarihinden iki yıl içinde sigortalının vefatı durumunda ise teminatın tamamı kanuni varislerine ödeniyor. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, maden ocağı üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personele sahip işletmeler için geçerlidir. •Yeraltı tüm madenler işcileri •Yerüstü kömür madenleri işçileri Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 2015/7249 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup, 6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 7 inci maddesinde yürürlük tarihi, kararın yayım tarihinden itibaren üç ay sonra (6 Mayıs 2015) olarak belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Teminatları ve Primleri

•Ölüm Teminatı: Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde ölümüne yol açtığı takdirde, teminatın tamamı, sigortalının kanuni varislerine (hak sahipleri) ödenir.

•Sürekli Sakatlık Teminatı: Bu sigorta ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde sakatlığına yol açtığı takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sakatlığın kesin olarak tespiti sonucunda, sürekli sakatlık tazminatı ilgili genel şartlarda belirtilen oranlar dahilinde kendisine ödenir.

2015 yılı Brüt Prim: 749 TL – vergiler dahil (kişi başı)

2015 yılı Toplam Teminat: 150.000 TL (kişi başı) Poliçe Süresi: 1 Yıl

Hakkımızda  |  Ürünlerimiz  |  E-Sigorta  |  Hasar Anında  |  Neler Sigortalanır?  |  Basında  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim Extremedya
Copyright © 2009 Turbağ Sigorta