Anasayfa  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
 
 
 
Trafik Sigortası Hasarları
Birleşik Kasko Sigortası Hasarları
Konut Hırsızlık Sigortası Hasarları
Konut Paket Sigortası Hasarları
Konut Yangın Sigortası Hasarları
Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
İnşaat Sigortası Hasarları
Konut Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
Makine Kırılması Sigortası Hasarları
Montaj Sigortası Hasarları
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
Havacılık Hasarları
İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Hasarları
İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emtea Kıymet Taşıma Sigortası Hasarları
Tekne Makine Sigortası Hasarları
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları
Cam Kırılması Sigortası Hasarları
Zorunlu Deprem Sigortası Hasarları
İşyeri Hırsızlık Sigortası Hasarları
İşyeri Paket Sigortası Hasarları
İşyeri Yangın Sigortası Hasarları
Yangın Kar/Kira Kaybı Sigortaları Hasarları
Market Sigortası Hasarları
Turistik Tesis Sigortası Hasarları
Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Aile Sigortası Hasarları
Artan Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emniyeti Suistimal Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Hasarları
Seyahat Sigortası Hasarları
Taşınan Para ve Kıymet Sigortası Hasarları
Vize Sigortası Hasarları
Yeşilkart Sigortası Hasarları
Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Hukuksal Koruma Sigortaları Hasarları


Aile Sigortası Hasarları


İHBAR
Tüm ihbarlar dilekçe ile kabul edilmektedir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

1- Ölüm İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Kaza zaptı (yok ise kaza beyanı)
 • Veraset İlamı
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Ölüm Raporu

Tazminatın Hesaplanması
Poliçede yazılı ölüm teminatı mirasçılara yada mirasçılar vekiline ödenir.

2- Maluliyet İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Kaza tutanağı (onaylı sureti), yok ise kaza beyanı
 • Tam teşekkülü hastaneden alınacak maluliyet yüzdelik derecesini gösterir sağlık kurulu raporu
Tazminatın Hesaplanması
Poliçe cetvelinde belirtilen maluliyet şekillerinden biri söz konusu ise poliçede yazılı maluliyet teminatı cetvelde belirtilen oran dahilinde ödenir.


3- Tedavi Giderleri İle İlgili Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Kaza tespit tutanağı, yok ise, kaza beyanı,
 • Tedavi masraflarına ilişkin fatura asılları,
 • Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu.
Tazminatın Hesaplanması
Sigortalının tedavi giderleri tutarı teminat limiti dahilinde ödenir.


4- Üçüncü Kişilere Ait Malların Zarara Uğratılması Halinde Gerekli Belgeler

 • Sigortalımızın olayı anlatan beyan yazısı,
 • Zarar gören kişinin yazılı beyanı
 • Sigortalımız tarafından karşılanan zarar miktarına ilişkin fatura aslı.
Tazminatın Hesaplanması
Eksper görevlendirilmiş ise, eksper raporunda belirtilen zarar miktarı ödenir. Ancak Şirketimizce eksper görevlendirilmesine gerek duyulmaması halinde fatura bedeli üzerinden tespit yapılır.


TAZMİNATIN ÖDENMESİ

Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Sigortalıya veya mirasçılara arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan sigortalı veya mirasçılar bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 YTL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.


Hakkımızda  |  Ürünlerimiz  |  E-Sigorta  |  Hasar Anında  |  Neler Sigortalanır?  |  Basında  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim Extremedya
Copyright © 2009 Turbağ Sigorta