Anasayfa  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
 
 
 
Trafik Sigortası Hasarları
Birleşik Kasko Sigortası Hasarları
Konut Hırsızlık Sigortası Hasarları
Konut Paket Sigortası Hasarları
Konut Yangın Sigortası Hasarları
Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
İnşaat Sigortası Hasarları
Konut Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
Makine Kırılması Sigortası Hasarları
Montaj Sigortası Hasarları
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
Havacılık Hasarları
İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Hasarları
İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emtea Kıymet Taşıma Sigortası Hasarları
Tekne Makine Sigortası Hasarları
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları
Cam Kırılması Sigortası Hasarları
Zorunlu Deprem Sigortası Hasarları
İşyeri Hırsızlık Sigortası Hasarları
İşyeri Paket Sigortası Hasarları
İşyeri Yangın Sigortası Hasarları
Yangın Kar/Kira Kaybı Sigortaları Hasarları
Market Sigortası Hasarları
Turistik Tesis Sigortası Hasarları
Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Aile Sigortası Hasarları
Artan Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emniyeti Suistimal Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Hasarları
Seyahat Sigortası Hasarları
Taşınan Para ve Kıymet Sigortası Hasarları
Vize Sigortası Hasarları
Yeşilkart Sigortası Hasarları
Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Hukuksal Koruma Sigortaları Hasarları


Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları


İHBAR
Hasar ihbarları dilekçe ile yapılmaktadır.

İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı maddi zararın meydana gelmesi halinde istenen belgeler:

 • Karakol tutanağı
 • İtfaiye raporu,
 • Hasar fotoğrafları
 • Tapu ve ruhsatname (Bina ' İşyeri),
 • Sigortalı aleyhine açılan bir tazminat davası var ise, Mahkeme kararı, İcra emri, Tahsilat makbuzu,
 • Ekspertiz yaptırılmamış ise, mahkeme bilirkişi raporu.

Tazminatın Hesaplanması

Ekspertiz yaptırılmış ise, eksper raporunda belirtilen zarar tutarı, Mahkeme bilirkişi raporu var ise ilgili rapordaki zarar tutarı teminat dahilinde ödenir.

İlgili poliçe kapsamında yer alan herhangi bir durumdan dolayı bedeni zararın meydana gelmesi halinde;

Ölüm Nedeni ile Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler

 • Karakol tutanağı
 • İtfaiye raporu
 • Ölüm raporu
 • Veraset ilamı
 • Nüfus kayıt örneği
 • Ölen kişinin meslek ve gelir durumunu gösteren belge

Eğer mahkeme kararı neticesi sigortalımız tarafından mirasçılara ödenmiş bir tazminat var ise,

 • Mahkeme kararı,
 • İcra emri,
 • Ödeme makbuzu gerekmektedir.

Ölüm Halinde Tazminatın Hesaplanması

Ödenen tazminat destekten yoksun kalma tazminatıdır. Bu tazminat aktüerler tarafından saptanmaktadır. Aktüerya hesabının amacı; ölen kişinin geride kalan yasal mirasçısının/mirasçılarının bu ölüm sebebiyle uğradıkları maddi zararının/zararlarının tespit edilmesidir. Yukarıda anlatılan belgelerdeki gerekli tüm bilgiler aktüere ulaştırılarak destekten yoksun kalma tazminatı hesaplattırılır. Çıkan maddi tazminat, zarar gören yasal mirasçılara ödenir.


Yaralanma Nedeni İle Yapılan Başvurularda Gerekli Belgeler

 1. Karakol Tutanağı
 2. İtfaiye Raporu
 3. Hastane epikriz (hastalığın öyküsü) raporu,
 4. Tedavi masraf faturalarının asılları.

Yaralanma Halinde Tazminatın Hesaplanması

Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, teminat dahilinde ödenmektedir.


Maluliyet Halinde Gerekli Belgeler:

 1. Karakol Tutanağı
 2. İtfaiye Raporu
 3. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan maluliyet yüzdelik derecesini gösteren heyet raporu
 4. Kaza tespit tutanağı
 5. Malulün mesleği ve aylık gelir durumunu gösteren resmi belge

Maluliyet Halinde Tazminatın Hesaplanması

Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak maddi tazminat zarar görene ödenecektir.


TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Belgeleri tamamlanarak inceleme safhasından geçen hasar dosyasına ilişkin tazminat, Türkiye İş Bankası Şubeleri tarafından ödenir. Zarar görene veya mirasçılara, arzu ettiği herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'nden tazminatı tahsil edilebileceğine yönelik hazırlanan davet yazısı ulaştırılır. Davet yazısını alan ilgililer, bu yazı ile birlikte herhangi bir Türkiye İş Bankası Şubesi'ne giderek tazminatını tahsil edebilir. 2.000 YTL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte bankaya müracaat edilmesi gerekmektedir.

 


Hakkımızda  |  Ürünlerimiz  |  E-Sigorta  |  Hasar Anında  |  Neler Sigortalanır?  |  Basında  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim Extremedya
Copyright © 2009 Turbağ Sigorta