Anasayfa  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
 
 
 
Trafik Sigortası Hasarları
Birleşik Kasko Sigortası Hasarları
Konut Hırsızlık Sigortası Hasarları
Konut Paket Sigortası Hasarları
Konut Yangın Sigortası Hasarları
Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
İnşaat Sigortası Hasarları
Konut Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
Makine Kırılması Sigortası Hasarları
Montaj Sigortası Hasarları
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
Havacılık Hasarları
İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Hasarları
İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emtea Kıymet Taşıma Sigortası Hasarları
Tekne Makine Sigortası Hasarları
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları
Cam Kırılması Sigortası Hasarları
Zorunlu Deprem Sigortası Hasarları
İşyeri Hırsızlık Sigortası Hasarları
İşyeri Paket Sigortası Hasarları
İşyeri Yangın Sigortası Hasarları
Yangın Kar/Kira Kaybı Sigortaları Hasarları
Market Sigortası Hasarları
Turistik Tesis Sigortası Hasarları
Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Aile Sigortası Hasarları
Artan Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emniyeti Suistimal Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Hasarları
Seyahat Sigortası Hasarları
Taşınan Para ve Kıymet Sigortası Hasarları
Vize Sigortası Hasarları
Yeşilkart Sigortası Hasarları
Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Hukuksal Koruma Sigortaları Hasarları


İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları


İHBAR
İhbar yazılı olarak kabul edilir.

İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

Yaralanma ve maluliyet ile ilgili başvurularda:

 • İş kazasıyla ilgili tutanaklar,
 • İş güvenliği müfettiş raporları,
 • Hastane kesin raporu (yaralanma, maluliyet),
 • Kaza geçiren işçinin almış olduğu son 6 aylık maaş bordrosu,
 • Sosyal Sigortalar Kurumu'nca kaza geçiren işçiye yapılan ödemeler (aylık maaş ve toptan ödemeler),
 • Gerek işçi, gerekse SSK tarafından işveren aleyhine tazminat davası açılmış ise, bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap lâhikası,
 • İşveren aleyhine sonuçlanan tazminat davasıyla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tahsilat makbuzu,
 • Sigorta şirketinin muvafakati alınarak yapılan ödemelerde noterlikçe düzenlenen ibraname,

Ölümlerle ilgili başvurularda:

 • Yaralanma-maluliyet ile ilgili olarak (1-2-4-5-6-7-8) maddelerinde yazılı belgeler,
 • Veraset ilamı,
 • Nüfus aile tablosu,
 • Ölüm raporu.

ÖLÜM HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
İş kazası geçirerek vefat eden işçinin yasal mirasçılarına, aktüerler tarafından saptanan destekten yoksun kalma tazminatı ödenir. Tespit edilen maddi tazminat, iş güvenlik müfettişince saptanan kusur oranına göre ödenir.

Sigortalı işveren aleyhine tazminat davası açılması halinde ise, mahkeme kararı neticesinde hükmolunacak tazminat, teminat dahilinde ödenecektir. Sigortalımız aleyhine dava açılması halinde, mahkeme, icra vs gibi masraflar ayrıca ödenebilir. (Davanın sigorta şirketine ihbar edilmesi kayıt ve koşulu ile)


YARALANMA HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
İşçinin tedavi giderleri yekûnu, işverenin kusuru oranında ve teminat dahilinde ödenir.

MALULİYET HALİNDE TAZMİNATIN HESAPLANMASI
Malul kalan işçinin geri kalan yaşantısında uğradığı maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Saptanan maddi tazminat işverenin kusuru oranında ve tazminat dahilinde ödenir.

TAZMİNATIN ÖDENMESİ
Malul kalmış ya da yaralanmış işçiye ya da ölen işçinin yasal mirasçılarına işveren tarafından ödemede bulunulması halinde, yukarıda belirtilen hesaplamalar yapılacak; ayrıca mağdurların hem işverenden hem de sigorta şirketinden bankaca bir talepte bulunmayacaklarına ilişkin noter kanalıyla düzenlettirilen feragatname alınarak ödeme işverene yapılır.

İşveren tarafından bir ödemenin yapılmamış olması halinde, işverenin muvafakati ile mağdurlara ödemede bulunulur. Sigortalı işveren aleyhine açılan tazminat davasının sonucuna göre ödeme yapılacak ise; mahkeme kararı, icra emri ve işverenin ödediği tazminat tutarını belgeleyen tahsilat makbuzunun şirkete teslimi ile ödeme sigortalı işverene yapılır. 2.000 YTL'yi aşan tazminat ödemelerinde vergi kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

Dikkat!
İş kazaları sonucu oluşacak bedeni zararlarda mutlaka İş Güvenlik Müfettiş Raporu gerekmektedir.

 
 


Hakkımızda  |  Ürünlerimiz  |  E-Sigorta  |  Hasar Anında  |  Neler Sigortalanır?  |  Basında  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim Extremedya
Copyright © 2009 Turbağ Sigorta