Anasayfa  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim
 
 
 
Trafik Sigortası Hasarları
Birleşik Kasko Sigortası Hasarları
Konut Hırsızlık Sigortası Hasarları
Konut Paket Sigortası Hasarları
Konut Yangın Sigortası Hasarları
Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
İnşaat Sigortası Hasarları
Konut Elektronik Cihaz Sigortası Hasarları
Makine Kırılması Sigortası Hasarları
Montaj Sigortası Hasarları
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
Havacılık Hasarları
İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortaları Hasarları
İşveren Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Hasarları
Üçüncü Kişi Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emtea Kıymet Taşıma Sigortası Hasarları
Tekne Makine Sigortası Hasarları
Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Hasarları
Cam Kırılması Sigortası Hasarları
Zorunlu Deprem Sigortası Hasarları
İşyeri Hırsızlık Sigortası Hasarları
İşyeri Paket Sigortası Hasarları
İşyeri Yangın Sigortası Hasarları
Yangın Kar/Kira Kaybı Sigortaları Hasarları
Market Sigortası Hasarları
Turistik Tesis Sigortası Hasarları
Yangın Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Aile Sigortası Hasarları
Artan Mali Sorumluluk Sigortası Hasarları
Emniyeti Suistimal Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Ferdi Kaza Koltuk Sigortası Hasarları
Seyahat Sigortası Hasarları
Taşınan Para ve Kıymet Sigortası Hasarları
Vize Sigortası Hasarları
Yeşilkart Sigortası Hasarları
Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Hasarları
Hukuksal Koruma Sigortaları Hasarları


Seyahat Sigortası Hasarları


İlgili poliçe kapsamında yer alan teminat türleri;

FERDİ KAZA
Poliçede ismi/isimleri yazılı sigortalının / sigortalıların seyahat süresi içerisinde bedeni zarara uğramaları halinde; Ferdi Kaza Sigortası Hasarları'nda istenen belgeler gerekmektedir.

SEYAHATİN İPTALİ
Sigortalının seyahatini / rezervasyonunu poliçe özel şartlarında belirtilen bir nedenden dolayı iptal ettirmesi durumunda, kendisine iadesi mümkün olmayan masraflar poliçede yazılı limit dahilinde ödenmektedir.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde;

İstenen Belgeler;

 • Rezervasyona ilişkin fatura aslı
 • İlgili firmanın rezervasyonu iptal ederek ücretini iade edemeyeceğine dair yazısı
 • Sigortalının rezervasyonu iptal ettirme nedenine ilişkin belge

BAGAJ TEMİNATI
Sigortalı, poliçe teminatı kapsamında olan bir hadise sonucu, bagaj muhteviyatında meydana gelecek zarara ilişkin olarak aşağıda yazılı belgeleri Şirketimize ulaştırmalıdır.

İstenen Belgeler;

 • Tutanaklar (Hadisenin yabancı bir ülkede meydana gelmesi halinde tutanağın mahalli Türk Konsolosluğuna onaylattırılması gerekmektedir)
 • Sigortalının başvuru dilekçesi
 • Zarara uğrayan bagaj muhteviyatı hakkında bilgi, var ise faturalar

SEYAHAT SORUMLULUK TEMİNATI
Poliçede isimleri yazılı kişi/lerin günlük yaşamları sırasında başkalarına maddi zarar vermeleri halinde aşağıda belirtilen belgeler istenmektedir.

İstenen Belgeler;

 • Sigortalımızın olayı anlatan beyan yazısı
 • Zarar gören kişinin yazılı beyanı
 • Sigortalımız tarafından karşılanan zarar miktarına ilişkin fatura aslı

TAŞINAN PARA TEMİNATI
Sigortalının üzerinde bulunan para, çek, seyahat çekinin, üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gasp edilmesi halinde aşağıda yazılı belgeler gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

 • Karakol müracaat tutanağı
 • Sigortalının yazılı talebi

Şirketimizce gerek görülmesi halinde eksper görevlendirilmektedir.

 
 


Hakkımızda  |  Ürünlerimiz  |  E-Sigorta  |  Hasar Anında  |  Neler Sigortalanır?  |  Basında  |  İnsan Kaynakları  |  İletişim Extremedya
Copyright © 2009 Turbağ Sigorta